De Zilverij

Vragen & Antwoorden

 1. U kijkt op www.dezilverij.be/workshops voor het desbetreffende workshoptype en bepaald welke datum en tijdstip u graag de workshop wil volgen.
 2. • ofwel neemt u telefonisch contact met De Zilverij om uw plaats te reserveren en mailt u daarna De Zilverij
  • ofwel mailt u naar De Zilverij en vermeld uw naam, voor hoeveel personen, welke workshop u wil volgen, de datum en het tijdstip van de workshop en indien u een kadobon heeft vermeld u ook welke kadobon u heeft (De Zilverij of …)
 3. u schrijft per cursist €20 voorschot over op rekening van De Zilverij eb vermeld bij de mededeling uw naam en het aantal cursisten waarvoor u voorschot betaald.
 4. U bent pas definitief ingeschreven na bevestiging via email van De Zilverij.

Annuleren van een workshop kan gratis tot 2 weken voor aanvang van de workshop.

Er zijn 3 mogelijkheden, nl.:

 • het voorschot zal dan na afspraak tussen de cursist en De Zilverij dienen voor een volgende workshop.
 • het voorschot zal dan na afspraak tussen de cursist en De Zilverij teruggestort worden op de rekening van de cursist.
 • de cursist zoekt zelf, voor aanvang van de workshop, een vervanger en regelen onderling samen het voorschot want het originele voorschot dient dan voor de vervangende cursist.

In alle andere gevallen vervalt het voorschot en wordt het dus niet terugbetaald aan de cursist.

De minimum leeftijd om deel te nemen aan de workshops is 16 jaar, tenzij de jeugdige cursist wordt begeleid door een betalend volwassen cursist.

Nee, aangezien er geconcentreerd gewerkt moet worden om het juweel tot een goed einde te brengen.

Nee, enkel betalende cursisten/klanten kunnen aanwezig zijn tijdens de workshop.

Geen paniek.  Het komt sowieso in orde.  Alles is handwerk, zodat het kan voorkomen dat er iets misgaat. Voordat het werkstuk gebakken wordt is het immers klei en dus erg breekbaar. Mocht er iets misgaan dan zal dit in overleg gerepareerd worden tegen minimale kosten (meestal gratis).

Ervaring is niet nodig.  Samen met de begeleiding die je krijgt, wordt er steeds een mooi resultaat bereikt.

Ja, dat kan, maar wij raden het niet aan omwille dat zilverklei (Art Clay Silver) 99.9% zilver is en dus van nature minder sterk is dan sterling zilver dat 92.5% zilver bevat en 7.5% koper, wat sterling zilver veel sterker maakt.  We raden dus voor trouwringen eigenlijk de workshops verloren was aan.  De  mogelijkheid bestaat dan ook om de trouwringen af te gieten in goud of witgoud.

Nee, omwille dat de workshops bij de Zilverij doorgaan op de eerste verdieping en we niet over een lift beschikken.  Wij komen graag op verplaatsing en vanaf 6 personen kan je je eigen locatie kiezen.

Workshops bij de Zilverij kunnen op alle dagen doorgaan, zelfs op zondag.  Vanaf 6 personen kan je zelf je dag kiezen.

 • De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een workshop ligt volledig bij de deelnemer.  De Zilverij is hiervoor in geen enkele zin aansprakelijk.
 • Materiële schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van onjuist dan wel roekeloos of niet normaal gebruik van gereedschappen / materialen tijdens de workshops kunnen niet worden verhaald op De Zilverij.
 • Er wordt van de deelnemers verwacht dat de aangegeven veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen opgevolgd worden.